plWordNet Statistics (2.1)

Different aspects of the plWordNet size
verbs substs adjs all_PL PWN verbs PWN substs PWN advs PWN adjs all_PWN
No. of lemmas 17518 78184 11651 107353 11529 117798 4481 21785 155593
No. of LUs 32037 110913 18748 161698 25047 146347 5580 30004 206978
No. of synsets 21770 80950 15113 117833 13767 82115 3621 18156 117659
Monosemous lemmas 10270 57344 7222 74836 4519 96998 3355 14603 119475
Polysemous lemmas 7248 20840 4429 32517 7010 20800 1126 7182 36118
Average polysemy
Including Monosemous LemmasExcluding Monosemous Lemmas
verbs1.833.00
substs1.422.57
adjs1.612.60
PWN verbs2.172.93
PWN substs1.242.37
PWN advs1.251.98
PWN adjs1.382.14
Sizes of synsets
Percentage of synsets including the n lexical units [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10
verbs 72.87 17.08 5.44 2.24 1.11 0.56 0.30 0.17 0.08 0.15
substs 76.72 15.98 4.24 1.60 0.72 0.32 0.16 0.07 0.06 0.12
adjs 85.34 9.92 2.54 1.18 0.50 0.22 0.17 0.03 0.01 0.09
PWN verbs 58.41 22.85 9.30 4.53 2.24 1.13 0.59 0.37 0.23 0.37
PWN substs 51.21 31.39 10.56 4.09 1.51 0.67 0.29 0.12 0.06 0.09
PWN advs 66.28 21.29 7.98 2.51 1.13 0.39 0.19 0.11 0.08 0.03
PWN adjs 62.53 23.23 7.90 3.28 1.43 0.71 0.34 0.25 0.13 0.21
No. of synsets a lemma belongs to
Percentage of lemmas belonging to the n synsets [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10
verbs 58.67 22.52 9.65 4.12 2.32 0.94 0.63 0.41 0.25 0.49
substs 73.88 15.65 5.46 2.32 1.06 0.57 0.34 0.19 0.15 0.38
adjs 62.60 23.65 8.21 2.95 1.36 0.55 0.29 0.12 0.04 0.23
PWN verbs 62.25 20.72 7.80 3.84 2.22 1.24 0.80 0.40 0.17 0.58
PWN substs 86.17 8.25 2.51 1.13 0.60 0.38 0.26 0.15 0.12 0.43
PWN advs 83.19 12.12 2.78 0.92 0.32 0.22 0.12 0.07 0.00 0.25
PWN adjs 67.65 19.06 6.76 2.68 1.39 0.66 0.51 0.26 0.19 0.84
Synset relations
RelationNo of instances
verbs substs advs adjs all
holonimia 0 15750 0 0 15751
część 0 6754 0 0 6755
element kolekcji 0 5791 0 0 5791
element taksonomiczny 0 946 0 0 946
materiał 0 1630 0 0 1630
miejsce 0 541 0 0 541
porcja 0 88 0 0 88
stanowość 96 0 0 0 96
stanowość V-Adj 67 0 0 0 67
stanowość V-N 29 0 0 0 29
procesywność 680 0 0 0 680
procesywność V_DK-Adj 291 0 0 0 291
procesywność V_DK-N 53 0 0 0 53
procesywność V_NDK-Adj 296 0 0 0 296
procesywność V_NDK-N 40 0 0 0 40
Top level relations 49495 184586 0 21718 255799
bliskoznaczność 2038 5232 0 198 7468
egzemplarz 0 1688 0 0 1688
fuzzynimia_synsetów 1975 17588 0 2485 22048
gradacyjność 0 0 0 391 391
hiperonimia 22574 79066 0 5513 107153
hiponimia 22574 79065 0 5513 107152
mieszkaniec 0 259 0 0 259
określnik 0 0 0 3096 3096
presupozycja 169 0 0 0 169
typ 0 1688 0 0 1688
uprzedniość 165 0 0 0 165
wartość_cechy 0 0 0 4522 4522
meronimia_czasownikowa 2894 0 0 0 2894
meronimia podsytuacji 2778 0 0 0 2778
meronimia sytuacji towarzyszącej 116 0 0 0 116
meronimia 0 15035 0 0 15036
część 0 6536 0 0 6536
element kolekcji 0 5639 0 0 5640
element taksonomiczny 0 946 0 0 946
materiał 0 1270 0 0 1270
miejsce 0 553 0 0 553
porcja 0 91 0 0 91
kauzacja 1712 0 0 0 1712
kauzacja DK-DK 445 0 0 0 445
kauzacja NDK-NDK 501 0 0 0 501
kauzacja procesu DK-Adj 315 0 0 0 315
kauzacja procesu DK-N 35 0 0 0 35
kauzacja procesu NDK-Adj 310 0 0 0 310
kauzacja procesu NDK-N 44 0 0 0 44
kauzacja stanu DK-NDK 62 0 0 0 62
holonimia_czasownikowa 2901 0 0 0 2901
holonimia podsytuacji 2786 0 0 0 2786
holonimia sytuacji towarzyszącej 115 0 0 0 115
wielokrotność 551 0 0 0 551
dystrybutywność 296 0 0 0 296
iteratywność NDK-DK 202 0 0 0 202
iteratywność NDK-NDK 53 0 0 0 53
inchoatywność 381 0 0 0 381
inchoatywność DK-NDK 287 0 0 0 287
inchoatywność NDK-NDK 94 0 0 0 94
TOTAL 58710 215371 0 21718 295801
Lexical relations
RelationNo of instances
verbs substs advs adjs all
Top level relations 1267 37574 0 5125 43966
charakteryzowanie 0 0 0 1260 1260
derywacyjność 110 4880 0 2248 7238
fuzzynimia 117 29059 0 41 29217
konwersja 110 316 0 0 426
nacechowanie-intensywność Adj-Adj 0 0 0 434 434
nosiciel_stanu|cechy 0 591 0 0 591
podobieństwo 0 0 0 551 551
stan|cecha 0 0 0 591 591
wzajemność 271 0 0 0 271
żeńskość 0 2728 0 0 2728
zwrotność 659 0 0 0 659
predyspozycyjność 0 0 0 186 186
habitualność 0 0 0 72 72
kwantytatywność 0 0 0 19 19
ocena 0 0 0 6 6
potencjalność 0 0 0 89 89
rola Adj-V 0 0 0 607 607
agens 0 0 0 302 302
czas 0 0 0 2 2
instrument 0 0 0 51 51
kauzacja 0 0 0 15 15
miejsce 0 0 0 17 17
pacjens 0 0 0 95 95
rezultat 0 0 0 125 125
zawieranie_roli 1316 0 0 0 1316
podtyp nieokreślony 79 0 0 0 79
zawieranie agensa|subiektu 64 0 0 0 64
zawieranie czasu 30 0 0 0 30
zawieranie miejsca 33 0 0 0 33
zawieranie narzędzia 462 0 0 0 462
zawieranie pacjensa|obiektu 117 0 0 0 117
zawieranie wytworu | rezultatu 531 0 0 0 531
aspektowość 26818 0 0 0 26818
aspektowość czysta DK-NDK 9220 0 0 0 9220
aspektowość czysta NDK-DK 9220 0 0 0 9220
aspektowość wtórna DK-NDK 4189 0 0 0 4189
aspektowość wtórna NDK-DK 4189 0 0 0 4189
antonimia 2352 6462 0 3815 12629
antonimia komplementarna 22 626 0 484 1132
antonimia właściwa 2330 4998 0 3220 10548
forma kanoniczna 0 838 0 111 949
stopniowanie 0 0 0 43 43
stopień najwyższy 0 0 0 34 34
stopień wyższy 0 0 0 9 9
rola 0 7318 0 0 7318
agens przy niewyrażonym predykacie 0 3157 0 0 3157
agens|subiekt 0 1199 0 0 1199
czas 0 117 0 0 117
miejsce 0 232 0 0 232
miejsce przy niewyrażonym predykacie 0 312 0 0 312
narzędzie 0 658 0 0 658
pacjens|obiekt 0 198 0 0 198
podtyp nieokreślony 0 136 0 0 136
wytwór | rezultat przy niewyrażonym predykacie 0 59 0 0 59
wytwór|rezultat 0 1250 0 0 1250
nacechowanie 0 4103 0 0 4103
deminutywność 0 3368 0 0 3368
ekspresywność | augmentatywność 0 659 0 0 659
istota młoda 0 76 0 0 76
synonimia_międzyparadygmatyczna 31643 34706 0 9242 75591
synonimia międzyparadygmatyczna ADJ-N 0 0 0 3125 3125
synonimia międzyparadygmatyczna dla relacyjnych 0 0 0 6053 6053
synonimia międzyparadygmatyczna N-ADJ 0 3125 0 0 3125
synonimia międzyparadygmatyczna N-V 0 31580 0 0 31580
synonimia międzyparadygmatyczna Pact-V 0 1 0 63 64
synonimia międzyparadygmatyczna V-N 31580 0 0 0 31580
synonimia międzyparadygmatyczna V-Pact 63 0 0 1 64
TOTAL 63396 90163 0 19018 172577
Mapping to Princeton Wordnet
RelationNo of instances
verbs substs advs adjs PWN adjs PWN verbs PWN substs PWN advs all
międzyjęzykowa_synonimia_częściowa 0 930 0 0 0 0 0 0 930
międzyjęzykowa_synonimia_częściowa_plWN-PWN 0 930 0 0 0 0 0 0 930
meronimia_międzyjęzykowa 0 1701 0 0 0 0 0 0 1701
mczęść_plWN-PWN 0 1483 0 0 0 0 0 0 1483
melement_plWN-PWN 0 181 0 0 0 0 0 0 181
mmateriał_plWN-PWN 0 37 0 0 0 0 0 0 37
Top level relations 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hiperonimia_międzyjęzykowa 0 3467 0 0 0 0 1 0 3468
Hiper_plWN-PWN 0 3467 0 0 0 0 1 0 3468
synonimia_międzyjęzykowa 0 14464 0 0 0 0 2 0 14466
Syn_plWN-PWN 0 14464 0 0 0 0 2 0 14466
holonimia_międzyjęzykowa 0 392 0 0 0 0 2 0 394
hczęść_plWN-PWN 0 203 0 0 0 0 2 0 205
helement_plWN-PWN 0 141 0 0 0 0 0 0 141
hmateriał_plWN-PWN 0 48 0 0 0 0 0 0 48
hiponimia_międzyjęzykowa 0 22826 0 0 0 0 5 0 22831
Hipo_plWN-PWN 0 22826 0 0 0 0 5 0 22831
międzyjęzykowa_synonimia_międzyrejestrowa 0 623 0 0 0 0 0 0 623
międzyjęzykowa_synonimia_międzyrejestrowa_plWN-PWN 0 623 0 0 0 0 0 0 623
TOTAL 0 44403 0 0 0 0 10 0 44413
Princeton synset relations
RelationNo of instances
PWN adjs PWN verbs PWN substs PWN advs all
Top level relations 23417 30128 228991 110 282713
Attribute 639 0 639 0 1278
Cause 0 220 0 0 220
Domain_of_synset_-_REGION 0 0 1345 0 1345
Domain_of_synset_-_TOPIC 0 0 6643 0 6643
Domain_of_synset_-_USAGE 0 0 967 0 967
Entailment 0 408 0 0 408
Hypernym 0 13239 75849 0 89088
Hyponym 0 13239 75849 0 89088
Instance_Hypernym 0 0 8576 0 8576
Instance_Hyponym 0 0 8576 0 8576
Member_holonym 0 0 12293 0 12293
Member_meronym 0 0 12293 0 12293
Member_of_this_domain_-_REGION 73 2 1269 1 1345
Member_of_this_domain_-_TOPIC 1099 1257 4250 37 6643
Member_of_this_domain_-_USAGE 220 15 660 72 967
Part_holonym 0 0 9094 0 9094
Part_meronym 0 0 9094 0 9094
Similar_to 21386 0 0 0 21386
Substance_holonym 0 0 797 0 797
Substance_meronym 0 0 797 0 797
sumo_instance 0 0 0 0 67
Verb_Group 0 1748 0 0 1748
TOTAL 23417 30128 228991 110 282713
Princeton lexical relations
RelationNo of instances
PWN adjs PWN verbs PWN substs PWN advs all
Top level relations 21608 24869 44175 711 91363
Also see 0 580 0 0 580
Antonym 4024 1093 2152 710 7979
Derivationally related form 14324 23123 37260 1 74708
Participle of verb 0 73 0 0 73
Pertainym (pertains to noun) 3260 0 4763 0 8023
Change site language:

Copyright © 2006-2014 Wrocław University of Technology

English data comes from Princeton Wordnet 3.1 (© 2014 The Trustees of Princeton University)

During the works on the mapping between plWordNet and Princeton WordNet 3.1 the Polish-English dictionary of TiP Ltd. was used following the TiP kind consent.

Logo design: Merhab Studio