Logo Tagger TaKIPI

O aplikacji

TaKIPI 1.8 to tzw. tager języka polskiego, czyli program, który ustala dla wyrazów w tekście ich opis morfo-syntaktyczny, a następnie określa właściwą interpretację poszczególnych wyrazów w zależności od kontekstu ich wystąpienia. Nazwa TaKIPI to akronim od Tager Korpusu IPI PAN. TaKIPI pracuje w oparciu o zbiór znaczników zdefiniowany w ramach KIPI. Opisy morfo-syntaktyczne wyrazów są pobierane przez TaKIPI z analizatora morfologicznego Morfeusz autorstwa Marcina Wolińskiego. Do działania TaKIPI konieczne jest osobne zainstalowanie Morfeusza lub analizatora zgodnego z Morfeuszem (pod Windows wystarczy biblioteka DLL w tym samym katalogu co TaKIPI).

TaKIPI działa w oparciu o niewielki zestaw reguł skonstruowanych ręcznie i kilka tysięcy reguł pozyskanych automatycznie. Skuteczność TaKIPI to około 93.4% w odniesieniu do wszystkich tokenów w tekście oraz 86% w relacji jedynie do niejednoznacznych wyrazów.

TaKIPI w wersji 1.8 jest zintegrowany z programem zgadującym opis morfo-syntaktyczny nieznanych wyrazów pod nazwą Odgadywacz.

TaKIPI jest dostarczane w postaci narzędzia uruchamianego z linii poleceń (wymagany jest Morfeusz!), biblioteki programistycznej oraz kodu źródłowego. Program jest dostępny na licencji GNU GPL. TaKIPI jest współwłasnością Instytu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

W chwili obecnej dokładniejsze informacje o TaKIPI można znaleźć w publikacjach naukowych. Planujemy przygotowanie obszerniejszej dokumentacji.

Błędy i prośby o rozszerzenie funkcjonalności prosimy zgłaszać przez stronę projektu (Trac). By zgłosić uwagi, należy wejść w New Ticket i opisać problem.

Cytowanie

W razie publikowania wyników uzyskanych z wykorzystaniem TaKIPI bardzo prosimy o cytowanie pracy:

Piasecki Maciej. Polish Tagger TaKIPI: Rule Based Construction and Optimisation. Task Quarterly, 2007, 11, 151-167.

Autorzy

Maciej Piasecki, Grzegorz Godlewski, Adam Radziszewski, Bartosz Broda i Adam Wardyński

Kontakt

e-mail: plwordnet_at_pwr_dot_wroc_dot_pl (adres zmieniony)

e-mail: adamp_at_ipipan_dot_waw_dot_pl (adres zmieniony)

Pobierz aplikację

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza, co pozwoli nam na wysyłanie informacji o zmianach i uaktualnieniach. Wiedza o sposobach wykorzystania tagera ułatwi nam jego dalszy rozwój. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link do pobrania aplikacji.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Organizacja:
Cel użycia aplikacji:

Aby pobrać aplikację bez wypełniania formularza prosimy o użycie niniejszego odnośnika.